สรุปข้อมูลแผนที่

ภูเก็ต

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)
นับแล้ว0%
มีผู้มาใช้สิทธิ์0คน0%
บัตรดี
Loading
บัตรเสีย
Loading

ทั่วประเทศ

เขตทั้งหมด0
นับเสร็จแล้ว...
มีผู้มาใช้สิทธิ์0คน0%
เขตพื้นที่
ตัวเลือกพิเศษ
นับถึง 95%  นับแล้วน้อยกว่า 95%