สรุปข้อมูลแผนที่

สุรินทร์

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอจอมพระ , อำเภอสนม (เฉพาะตำบลสนม ตำบลหนองระฆัง ตำบลนานวน ตำบลแคน และตำบลหนองอียอ ) อำเภอโนนนารายณ์ , อำเภอท่าตูม (เฉพาะตำบลเมืองแก ตำบลบะ ตำบลหนองเมธี ตำบลบัวโคก และตำบลกระโพ) , อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะตำบลหนองบัวบาน ตำบลเบิด และตำบลยางสว่าง)
นับแล้ว0%
มีผู้มาใช้สิทธิ์0คน0%
บัตรดี
Loading
บัตรเสีย
Loading

ทั่วประเทศ

เขตทั้งหมด0
นับเสร็จแล้ว...
มีผู้มาใช้สิทธิ์0คน0%
เขตพื้นที่
ตัวเลือกพิเศษ
นับถึง 95%  นับแล้วน้อยกว่า 95%